whatsapp

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Entegre Kalite Politikamız

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Entegre Kalite Politikamız

ARDIÇ ELEKTRİK Sanayii ve Tic. Ltd.Şti

Kalite , Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

ARDIC ELEKTRİK SANAYİ ve Ticaret limitet Şirketi Entegre Kalite Politikası;

 

  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Ürettiğimiz ürünlerimizle ilgili yasal mevzuata uymayı,
  • Müşterilerimizin var olma sebebimiz olduğu bilincini kuruluşumuzda yerleştirmeyi, çalışanlarımıza bu bilinci aşılamayı ve bu doğrultuda ihtiyaç, beklenti ve taleplerini açıkça belirleyerek yerine getirmeyi,
  • Ürünlerimizle ilgili oluşabilecek ve oluşan olası hatalarımız sonucundaki etkilerini azaltmak için, gerekli önlemleri almayı ve sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,
  • Çevre kirliliğini önlemek için; çevreye olan etkilerimizi belirlemeyi ve etkilerini mümkün olan en alt düzeye indirmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm kaynakları sağlamayı,
  • Tesisimizdeki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirleyerek proaktif bir yaklaşımla kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önlemleri almayı,
  • Çalışanlarımızı ve Taşeronlarımızı/Tedarikçilerimizi sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,
  • Entegre Kalite Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli arttırmayı,

esas olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği amaçlarımız belirlenecek ve sürekli izlenerek yasal şartlar yerine getirilecektir.