whatsapp

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

 

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rızayı ifade etmekte olup işbu açık rıza metnine onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki; kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak verdiğiniz açık rıza beyanını her zaman geri alabilirsiniz.

 

ARDIÇ ELEKTRİK SANÇ. VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından sizinle paylaşılan ARDIÇ ELEKTRİK SANÇ. VE TİC. LTD. ŞTİ’ ye yapılan iş başvurularında alınan Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni kapsamında Şirket nezdinde işlenen kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasında açık rıza aranmaksızın işleme şartı olarak belirtilen hallerin varlığı haricinde, aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır:

 

Yeni personel istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması, Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, İletişimin sağlanması, Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşacak uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi gibi amaçlarla,

  • Kimlik verilerimin(Ad-Soyad, cinsiyet bilgisi, medeni durum v.b)
  • İletişim Verilerimin (Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi)
  • Eğitim Verilerimin (Eğitim durumu, üniversite ve fakülte bilgileri, mezuniyet tarihi, eğitim ile ilgili sertifikalar)
  • İş Deneyim Verileri min (Meslek adı, Yetkinlik sertifikaları, yabancı dil ve ofis programları bilginiz, Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz, firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
  • Görsel ve İşitsel Verilerimin (Fotoğraf, Kamera Kaydı)
  • Ve tarafımdan özgeçmişim içerisinde şirketimize ilettiğim sair kişisel verilerim ve özel nitelikli kişisel verilerimin (sağlık, sendika/dernek/vakıf üyelikleriniz ve kimlik/sürücü belgeleri üzerinde yer alan din ve sağlık verisi gibi veriler)

 

Şirketiniz tarafından işlenmesine, aktarılmasına ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca Şirket tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi ve yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

 

Açık Rıza VERİYORUM   (    )                                                 Açık Rıza VERMİYORUM   (   )

 

Adayın Adı-Soyadı:                                     İmza:                                          Tarih