whatsapp

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları‘’İş başvurunuzda yer alan özgeçmiş alanlarında sizden özel olarak talep edilmedikçe (Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) bilgilere yer vermemenizi rica ederiz.’’

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni için tıklayınız

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni için tıklayınız

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası